how to build your own website for free

Algemene voorwaarden

😴 😴 😴

 1. Betalingen per overschrijving dienen op onze rekening te staan, ten laatste om 10u, de dag vóór de levering. Indien dit niet meer mogelijk is, kan een schermafbeelding of iets dergelijks als betaalbewijs gemaild worden naar info@legranddejeuner.be, dit eveneens ten laatste om 10u, de dag vóór de levering.
 2. Bij niet tijdig betalen of niet tijdig doorsturen van een betaalbewijsje zal de levering niet gebeuren en wordt de bestelling automatisch geannuleerd.
 3. Voor betalingen met Paypal wordt een administratieve kost aangerekend.
 4. Hoewel we ons uiterste best doen om stipt en correct te leveren, zijn we niet aansprakelijk voor de gevolgen van verkeerde of laattijdige levering.
 5. Le Grand Déjeuner heeft het recht om in geval van overmacht een bestelling te annuleren. De levering kan dan in overleg verplaatst worden naar een latere datum of betaalde bedragen kunnen worden terugbetaald in de vorm van een tegoedbon. Wij zijn niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van een dergelijke annulatie.
 6. Le Grand Déjeuner heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het bestelde menu. Voor grote wijzigingen zal de klant hiervan op de hoogte gebracht worden.
 7. Cadeaubonnen kunnen niet terugbetaald worden.
 8. Bij gebruik van een cadeaubon blijft het eventuele niet opgebruikte bedrag beschikbaar tot op de vervaldag van de cadeaubon. Dit bedrag kan niet terugbetaald worden.
 9. Cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig, gerekend vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de aankoop van de bon. De geldigheidsdatum staat vermeld op de bon. Is de geldigheidsdatum verstreken, dan kan de geldigheid met 3 maanden verlengd worden tegen een vergoeding van 10€. Dit kan tot 1 maand na het verstrijken van de initiële geldigheidsdatum.
 10. Voedselallergieën dienen bij bestelling of meteen na ontvangst van de bestellingsbevestiging gemeld te worden.
 11. Bij niet tijdig betalen van onze facturen kunnen er kosten in rekening gebracht worden. Deze kosten zijn volledig ten laste van de klant.
Paypal & Bancontact
Bedrijf

Le Grand Déjeuner
| onderdeel van |
Happy People unltd.
BE 0741 885 296
IBAN BE17 0018 8199 6121

Contact

't Jolleveld 60, 9700 Mater
Email: info@legranddejeuner.be
Tel: 0468 32 94 90